2020 Abarth 124 Spider Návod k použití a údržbě (in Czech)

Page 1 of 228

Abarth 124 Spider 2020  Návod k použití a údržbě (in Czech) Údaje obsaÏené v této publikaci mají informativní charakter. 
FCA Italy S.p.A. mÛÏe kdykoliv provádût zmûny modelÛ popsan˘ch v této publikaci, z dÛvodÛ technick˘ch nebo komerãních.

Page 2 of 228

Abarth 124 Spider 2020  Návod k použití a údržbě (in Czech) My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali  
Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu. 
V autorizovaných servisech Abarth Service se setkáte s techniky, které

Page 3 of 228

Abarth 124 Spider 2020  Návod k použití a údržbě (in Czech) Vážený zákazníku,
Blahopřejeme vám a děkujeme, že jste si vybral Abarth 124 Spider.
Tato příručka vám pomůže při důkladném seznámení se všemi funkcemi vozidla a umožní vám jeji

Page 4 of 228

Abarth 124 Spider 2020  Návod k použití a údržbě (in Czech) TOTO SI POZORNĚ PROČTĚTE
TANKOVÁNÍ PALIVATankujte jedině bezolovnatý benzín s oktanovým číslem (RON) nejméně 95 v souladu s evropskou specifikací EN 228. Netankujte benzín
obsahující

Page 5 of 228

Abarth 124 Spider 2020  Návod k použití a údržbě (in Czech) JAK POUŽÍVAT TENTO NÁVOD
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Každý pokyn (levá/pravá či dopředu/dozadu) je nutno chápat tak, že je udělován z pohledu osoby sedící na sedadle řidiče.
Speciální př�

Page 6 of 228

Abarth 124 Spider 2020  Návod k použití a údržbě (in Czech)

Page 7 of 228

Abarth 124 Spider 2020  Návod k použití a údržbě (in Czech) SEZNAMTE SE SE SVÝM VOZEM
SEZNÁMENÍ S PŘÍSTROJOVÝM PANELEM
BEZPEČNOST
STARTOVÁNÍ A PROVOZ
V PŘÍPADĚ NOUZE
ÚDRŽBA A PÉČE
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
MULTIMÉDIA
REJSTŘÍK

Page 8 of 228

Abarth 124 Spider 2020  Návod k použití a údržbě (in Czech)
Page:   1-8 9-16 17-24 25-32 33-40 ... 232 next >