2020 Abarth 124 Spider Drift- och underhållshandbok (in Swedish)

Page 1 of 228

Abarth 124 Spider 2020 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) Informationen i denna publikation ges bara som exempel. 
FCA Italy S.p.A. kan av teknisk eller kommersiell anledning när som helst utföra ändringarpå de modeller som beskrivs i denna publikation.

Page 2 of 228

Abarth 124 Spider 2020 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) Vi som har skapat, projekterat och konstruerat din bil, har verkligen djupgående 
kunskaper om varje detalj och beståndsdel. I de auktoriserade verkstäderna Abarth Servicehar teknikerna 
utbilda

Page 3 of 228

Abarth 124 Spider 2020 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) Bäste kund,
Vi vill gratulera och tacka dig för att du valt en Abarth 124 Spider.
Vi har skrivit den här handboken för att hjälpa dig att lära känna alla fordonets funktioner och att använda d

Page 4 of 228

Abarth 124 Spider 2020 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) LÄS DETTA NOGA
TANKNINGTanka endast med blyfri bensin med oktantal (RON) som är minst 95 i enlighet med den europeiska specifikationen EN228. Använd inte bensin
som innehåller metanol eller etanol

Page 5 of 228

Abarth 124 Spider 2020 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) SÅ HÄR SKA DENNA HANDBOK ANVÄNDAS
VIKTIG INFORMATION
Varje tillfälle som riktningar anges i anvisningarna (vänster/höger eller framåt/bakåt) är dessa avsedda att tolkas från synvinkeln
för

Page 6 of 228

Abarth 124 Spider 2020 Drift- och underhållshandbok (in Swedish)

Page 7 of 228

Abarth 124 Spider 2020 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) LÄR KÄNNA DITT FORDON
LÄR KÄNNA INSTRUMENTPANELEN
SÄKERHET
STARTA OCH ANVÄNDA
I EN NÖDSITUATION
UNDERHÅLL OCH VÅRD
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
MULTIMEDIA
SAKREGISTER

Page 8 of 228

Abarth 124 Spider 2020 Drift- och underhållshandbok (in Swedish)
Page:   1-8 9-16 17-24 25-32 33-40 ... 232 next >