2016 MAZDA MODEL 6 výměna kol

[x] Cancel search: výměna kol

Page 23 of 782

MAZDA MODEL 6 2016  Návod k obsluze (in Czech) Upozornění týkající se sedadel
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že jsou nastavitelné prvky sedadel zajištěné na svých místech:
Nastavitelná sedadla a opěradla, která nejsou řádně a bezpečn�

Page 40 of 782

MAZDA MODEL 6 2016  Návod k obsluze (in Czech) Vozidlem, které má poškozené bezpečnostní pásy, nejezděte:
Používání poškozeného bezpečnostního pásu je nebezpečné. Při nehodě může dojít
k poškození tkaniny používaného b

Page 41 of 782

MAZDA MODEL 6 2016  Návod k obsluze (in Czech) Výměna celého mechanismu bezpečnostního pásu je nutná zejména v případech,
kdy byl pás použit během prudkého nárazu vozidla, ačkoliv jeho poškození není
zjevné.
Překroucené bezpe

Page 89 of 782

MAZDA MODEL 6 2016  Návod k obsluze (in Czech) Pokud vznikne jakýkoliv problém se
startovací kartou, obraťte se na
kvalifikovaného opravce, doporučujeme
obrátit se na autorizovaného opravce vozů
Mazda.
 
V případě odcizení nebo ztrát

Page 178 of 782

MAZDA MODEL 6 2016  Návod k obsluze (in Czech) POZNÁMKA
•(SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G
2.5)
Ventilátor chlazení v motorovém
prostoru se může zapnout ještě
několik minut poté, co byl spínač
zapalování přepnut z polohy ON do
polohy OF

Page 382 of 782

MAZDA MODEL 6 2016  Návod k obsluze (in Czech) UPOZORNĚNÍ
Dodržujte následující pokyny, aby byla zaručena správná funkce jednotlivých systémů.
•Nelepte nálepky (včetně průhledných ) na povrch mřížky chladiče a na přední zn

Page 584 of 782

MAZDA MODEL 6 2016  Návod k obsluze (in Czech) Interval údržbyPočet měsíců nebo kilometrů podle toho, který stav nastane dříve
Měsíců 12 24 36 48 60 72 84 96 108
×1 000 km 20 40 60 80 100 120 140 160 180
SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.

Page 587 of 782

MAZDA MODEL 6 2016  Návod k obsluze (in Czech) tVy j m a  E v r o p y
Izrael
Interval údržbyPočet měsíců nebo kilometrů podle toho, který stav nastane dříve
Měsíců 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
×1 000 km 15 30 45 60 75 90 1
Page:   1-8 9-16 17-24 next >