2020 Abarth 124 Spider Návod na použitie a údržbu (in Slovak)

Page 1 of 232

Abarth 124 Spider 2020 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) Údaje obsiahnuté v tejto publikácii majú iba informatívny charakter.  SpoloãnosÈ FCA Italy S.p.A. môÏe kedykoºvek z technick˘ch alebo obchodn˘ch dôvodov doplniÈ zmeny na modely popísan

Page 2 of 232

Abarth 124 Spider 2020 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) Cieľom Návodu na použitie a údržbu je ilustrovať prevádzku vozidla. 
Oddaný a zvedavý používateľ, ktorý si chce prečítať podrobnosti, zaujímavosti a ďalšie informácie o funkciác

Page 3 of 232

Abarth 124 Spider 2020 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) Vážený zákazník,
Chceli by sme Vám pogratulovať a poďakovať sa za to, že ste si vybrali Abarth 124 Spider.
Napísali sme túto príručku, aby sme vám pomohli lepšie spoznať všetky funkc

Page 4 of 232

Abarth 124 Spider 2020 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) TENTO TEXT SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE
DOPLŇOVANIE PALIVAČerpajte vždy len bezolovnatý benzín s oktánovým číslom (RON) nie menším ako 95, v súlade s európskou normou EN 228. Nepoužívajt

Page 5 of 232

Abarth 124 Spider 2020 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) AKO POUŽÍVAŤ TENTO NÁVOD
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Vždy, keď sa v pokynoch uvádzajú smery (vľavo/vpravo alebo dopredu/dozadu), tieto sú určené z pohľadu cestujúceho na
sedadle vodiča. Osob

Page 6 of 232

Abarth 124 Spider 2020 Návod na použitie a údržbu (in Slovak)

Page 7 of 232

Abarth 124 Spider 2020 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) OBOZNÁMENIE SA S VOZIDLOM
OBOZNÁMENIE SA S PRÍSTROJOVOU
DOSKOU
BEZPEČNOSŤ
ŠTARTOVANIE A PREVÁDZKA
V PRÍPADE NÚDZE
ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
MULTIMÉDIÁ
REGISTER

Page 8 of 232

Abarth 124 Spider 2020 Návod na použitie a údržbu (in Slovak)
Page:   1-8 9-16 17-24 25-32 33-40 ... 232 next >