2017 Abarth 124 Spider TPMS

[x] Cancel search: TPMS

Page 10 of 220

Abarth 124 Spider 2017  Drift- och underhållshandbok (in Swedish) INSTRUMENTPANEL
1 – Sidoreglerbara ventiler, 2 – Yttre ljusets kontrollspak, 3 – Instrumentpanel, 4 – Spak för vindrutetorkare/-spolare,
5 – Centrala justerbara luftventiler,6–Varningslam

Page 61 of 220

Abarth 124 Spider 2017  Drift- och underhållshandbok (in Swedish) Varningslampa Vad den betyder
VARNINGSLAMPA för däcktrycksövervakningssystemet (TMPS)
Om övervakningssystemet för däcktryck får en felfunktion blinkar varningslampan för däcktryck i
cirka 1 m

Page 68 of 220

Abarth 124 Spider 2017  Drift- och underhållshandbok (in Swedish) MEDDELANDE SOM
INDIKERAS PÅ
DISPLAYEN
Om ett meddelande visas på den
centrala displayen ska du vidta lämplig
åtgärd (på ett lugnt sätt) i enlighet med
meddelandet som visas.
Om följande meddel

Page 74 of 220

Abarth 124 Spider 2017  Drift- och underhållshandbok (in Swedish) 70)Använd snödäck eller snökedjor och
kör i lägre hastighet när vägarna är täckta
av is och/eller snö. Det är farligt att köra på
snö- och/eller istäckta vägar utan
ordentliga greppan

Page 75 of 220

Abarth 124 Spider 2017  Drift- och underhållshandbok (in Swedish) däcktrycken rekommenderar vi att du
använder en digital mätare.
TPMS minskar inte ditt behov av att
kontrollera trycket och tillståndet för alla
fyra däck regelbundet.
OBSERVERA! Varje däck, in

Page 76 of 220

Abarth 124 Spider 2017  Drift- och underhållshandbok (in Swedish) när du använder ett hjul som inte har
någon tryckgivare;
när du använder däck med
ståltrådsförstärkningar i sidoväggarna;
när du använder snökedjor.
Däck och hjul
OBSERVERA! När du ins

Page 78 of 220

Abarth 124 Spider 2017  Drift- och underhållshandbok (in Swedish) OBSERVERA! Backstarthjälp fungerar
inte om parkeringsbromsen används,
fordonet inte står helt stilla eller om
kopplingen släpps.
OBSERVERA! När backstarthjälp är
aktiv kan bromspedalen kännas

Page 217 of 220

Abarth 124 Spider 2017  Drift- och underhållshandbok (in Swedish) TPMS (Tire Pressure Monitoring
System)..................72
Typer av fastspänningssystem för
barn....................84
Tålig användning av fordonet
(schemalagad service)........161
Upprätthålla