2014 Alfa Romeo MiTo stop start

[x] Cancel search: stop start

Page 12 of 272

Alfa Romeo MiTo 2014  Návod k obsluze (in Czech) Při závadě kontrolky
se kromě blikání kontrolky
na rámečku nad vnitřním zpětným zrcátkem a
deaktivace airbagu spolucestujícího (je-li ve výbavě) u
verzí s multifunkčním displejem r

Page 17 of 272

Alfa Romeo MiTo 2014  Návod k obsluze (in Czech) Jízdní rychlost musíte přizpůsobovat dané dopravní
situaci, počasí a Pravidlům silničního provozu. Motor
lze vypnout i v případě, že kontrolka filtru pevných
částic DPF svítí, ale

Page 20 of 272

Alfa Romeo MiTo 2014  Návod k obsluze (in Czech) Zapnutí/vypnutí systému Start&Stop(u příslušné verze vozidla)
Aktivace systému Start&Stop
Aktivace systému Start&Stop je signalizována příslušným upozorněním
na displeji.
Vypnutí syst

Page 23 of 272

Alfa Romeo MiTo 2014  Návod k obsluze (in Czech) DISPLEJVozidlo lze vybavit nastavitelným multifunkčním či multifunkčním
konfigurovatelným displejem, který za jízdy poskytuje řidiči informace
podle přednastavených funkcí.
S klíčkem v

Page 24 of 272

Alfa Romeo MiTo 2014  Návod k obsluze (in Czech) “STANDARDNÍ” OBRAZOVKA
KONFIGUROVATELNÉHO
MULTIFUNKČNÍHO DISPLEJENa displeji se zobrazí následující indikace obr. 7:AČasBČástečný počet ujetých km (nebo mílí)CPočítadlo km (zobr

Page 25 of 272

Alfa Romeo MiTo 2014  Návod k obsluze (in Czech) Pozn.Signalizace na přístrojové desce zůstane rozsvícená, dokud
řidič nepřeřadí nebo dokud se jízdní podmínky nevrátí do stavu, kdy
změna rychlosti již není za účelem optimalizace

Page 26 of 272

Alfa Romeo MiTo 2014  Návod k obsluze (in Czech) UPOZORNĚNÍ Tlačítky „+“ a „-“ (nebo
a
pro verze se
systémem Start&Stop) se aktivují různé funkce v závislosti na
následujících stavech:
❒v menu: lze procházet nahoru nebo dolů;

Page 29 of 272

Alfa Romeo MiTo 2014  Návod k obsluze (in Czech) Po nastavení krátkým stiskem tlačítka SET/
se vrátíte na obrazovku
se podmenu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na obrazovku s hlavním
menu bez uložení dat;
Opětným delším stiske
Page:   1-8 9-16 17-24 25-32 33-40 ... 40 next >